Online Support

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • skype Support - Mr Hiệu
   phone +84.963.020.086
   email hieupv@fastech.vn

Series 6

5 stars - based on 1 reviews
 • Nhà sản xuất: GE FANUC
 • Mã sản phẩm: Series 6
 • Tình trạng: Còn hàng
Còn hàng
 • Liên hệ

 • Series 6 dòng sản phẩm của GE Fanuc Hệ thống PLC
PART NO.( ORDRE NO.) DESCRIPTION MANUFACTURER
IC600BF904 115Vac Output Module (8 points) GE Fanuc
IC660CBB902 Series Six Genius I/O Bus Controller w/Diagnostics (Ph. B) GE Fanuc
IC600CB524 Arithmetic Control Module GE Fanuc
IC600CB503 I/O Control Module GE Fanuc
IC600BF921 5V TTL Output Module with Lights (32 points) GE Fanuc
IC600PM503 High Capacity I/O Rack Power Supply, 115-230Vac GE Fanuc
IC600BF804 115Vac/dc Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF800 Local I/O Receiver Module GE Fanuc
IC600BF900 Local I/O Transmitter Module GE Fanuc
IC600CB500 Arithmetic Control Module - ALU2 GE Fanuc
IC600BF801 Remote I/O Receiver Module GE Fanuc
IC600CB527 I/O Control Module GE Fanuc
IC600BF827 High Speed Counter Module GE Fanuc
IC600CM548 8K CMOS Logic Memory Module (for use in Model 600 or 6000) GE Fanuc
IC600BF949 28K ASCII/Basic I/O Module GE Fanuc
IC600CB502 Advanced Logic Control Module GE Fanuc
IC600CB515 Expanded II Logic Control Module GE Fanuc
IC600PM500 CPU/DPU Power Supply, 115-230Vac GE Fanuc
IC600BF830 Advanced I/O Receiver Module GE Fanuc
IC600CB504 Internal Memory Control Mdl (for use in Model 600 or 6000) GE Fanuc
IC600BF832 115Vac Input Module (32 points) GE Fanuc
IC600BF914 Reed Relay Output Module (6 points) GE Fanuc
IC600BF923 10-50Vdc Sink Output Module with Lights (32 points) GE Fanuc
IC600CB526 Expanded Logic Control Module GE Fanuc
IC600CP620 19" Series Six Plus CPU 115-230Vac Power Supply (11 Slots) GE Fanuc
IC600CB516 Comm Control Type 2 Module GE Fanuc
IC600BF831 10-50Vdc Input Module with Lights (32 points) GE Fanuc
IC600BF915 Axis Positioning Module Type 1 (Resolver Feedback) GE Fanuc
IC600BF940 Local I/O Transmitter Module GE Fanuc
IC600BF948 I/O Communication Control Module (I/O CCM) GE Fanuc
IC600CB513 Auxiliary I/O Control Module GE Fanuc
IC600CB536 Communications Control Module Type 2 GE Fanuc
IC600LX624 16K Logic/8K Register Memory Module GE Fanuc
IC600BF843 4-20mA Analog Input Module (8 channels) GE Fanuc
IC600BF941 0-10Vdc Analog Output Module (4 channels) GE Fanuc
IC600BF942 -10Vdc to +10Vdc Analog Output Module (4 channels) GE Fanuc
IC600BF908 24Vdc Source Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600CB507 8K Register Memory Module (for use in Model 600 or 6000) GE Fanuc
IC600CB525 Advanced Logic Control Module GE Fanuc
IC600CB537 Communications Control Module Type 3 GE Fanuc
IC600LX648 32K Logic/16K Register Memory Module GE Fanuc
IC600PM502 Standard Capacity I/O Rack Power Supply, 115-230Vac GE Fanuc
IC600BF810 115V Isolated Input Module (6 points) GE Fanuc
IC600BF945 20K ASCII/Basic I/O Module GE Fanuc
IC600CB508 1K Register Memory Module (for use in Model 600 or 6000) GE Fanuc
IC600CB517 Communications Control Module Type 3 GE Fanuc
IC600CM552 2K Combined Memory Module GE Fanuc
IC600LX605 4K Logic/1K Register Memory Module GE Fanuc
IC600LX616 GE Fanuc, Six Series, Register Memory Module, Register, 8K GE Fanuc
IC600BF805 230Vac/dc Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF842 -10Vdc to +10Vdc Analog Input Module (8 channels) GE Fanuc
IC600BF944 12K ASCII/Basic I/O Module GE Fanuc
IC600LR605 4K/1K Combined Memory GE Fanuc
IC600LX612 4K Logic/8K Register Memory Module GE Fanuc
IC600PM507 Redundant Processor Unit Main Power Supply, 115-230Vac GE Fanuc
IC600WD005 I/O Cable, 5 feet (1.5m) GE Fanuc
IC600YR560 19" I/O Rack with High Capacity P/S, 115-230Vac (11 Slots) GE Fanuc
IC600BF813 Type J Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF841 0-10Vdc Analog Input Module (8 channels) GE Fanuc
IC600BF901 Remote I/O Driver Module GE Fanuc
IC600BF912 230Vac Isolated Output Module (6 points) GE Fanuc
IC600BF917 Axis Positioning Module Type 2 (Encoder Feedback) GE Fanuc
IC600BF924 120Vdc Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF943 4-20mA Analog Output Module (4 channels) GE Fanuc
IC600BF946 Loop Management Module (ProLoop System) GE Fanuc
IC600BF950 I/O Communication Control Module Type 4 (AB Data Highway) GE Fanuc
IC600CB514 Communications Control Module Type 1 GE Fanuc
IC600CM554 4K Combined Memory Module GE Fanuc
IC600LR616 8K/8K Combined Memory GE Fanuc
IC600LR632 16K/16K Combined Memory GE Fanuc
IC600RB752 RPU Device Switch Module GE Fanuc
IC600RM716 RPU PROM Module GE Fanuc
IC660CBB903 Series Six Genius I/O Bus Controller w/o Diagnostics (Ph. B) GE Fanuc
IC600BF802 24-48Vac/dc Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF806 12Vac/dc Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF808 Interrupt Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF814 Type K Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF815 Type S Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF816 Type T Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF817 Type B Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF818 Type E Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF819 Type R Thermocouple Input Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF902 24Vdc Sink Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF903 48Vdc Sink Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF905 230Vac Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF906 12Vdc Sink Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF907 12Vdc Source Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF909 48Vdc Source Output Module (8 points) GE Fanuc
IC600BF910 115Vac Isolated Output Module (6 points) GE Fanuc
IC600BF929 10-50Vdc Source Output Module with Lights (32 points) GE Fanuc
IC600BF947 I/O Link Local (Series One or Series Three I/O) GE Fanuc
IC600CB501 Basic Logic Control GE Fanuc
IC600CB511 16K Register Memory Module (for use in Model 600 or 6000) GE Fanuc
IC600CB512 Expanded Logic Control GE Fanuc
IC600CM542 2K CMOS Logic Memory Module GE Fanuc
IC600CM544 4K CMOS Logic Memory Module (for use in Model 600 or 6000) GE Fanuc
IC600CP610 13" Series Six Plus CPU 115-230Vac Power Supply (8 Slots) GE Fanuc
IC600CP612 13" Series Six Plus CPU 24Vdc Power Supply (8 Slots) GE Fanuc
IC600CP615 13" Series Six Plus CPU 125Vdc Power Supply (8 Slots) GE Fanuc
IC600CP624 19" Series Six Plus CPU 24Vdc Power Supply (11 Slots) GE Fanuc
IC600CP625 19" Series Six Plus CPU 125Vdc Power Supply (11 Slots) GE Fanuc
IC600CR610 13" Series Six Plus CPU Rack w/o Power Supply (8 Slots) GE Fanuc
IC600CR620 19" Series Six Plus CPU Rack w/o Power Supply (11 Slots) GE Fanuc
IC600DB700 Data Processor Control Module (DPU) GE Fanuc
IC600DB710 DP Dual RS-232C Module (DPU) GE Fanuc
IC600DM706 DP Prom Type 1A Module (DPU) GE Fanuc
IC600DM707 DP Prom Type 1B Module (DPU) GE Fanuc
IC600DM736 DP Ram 64K Memory Module (DPU) GE Fanuc
IC600DM748 DP CMOS 8K Memory Module (DPU) GE Fanuc
IC600DM756 DP CMOS 16K Memory Module (DPU) GE Fanuc
IC600FP999 Faceplate, Blank GE Fanuc
IC600LR612 4K/8K Combined Memory GE Fanuc
IC600LR624 16K/8K Combined Memory GE Fanuc
IC600LR648 32K/16K Combined Memory GE Fanuc
IC600LX680 64K Logic/16K Register Memory Module GE Fanuc
IC600MA507 Battery for CMOS Memory & ASCII/Basic Modules GE Fanuc
IC600PM508 Redundant Processor Unit Auxiliary Power Supply, 115-230Vac GE Fanuc
IC600PM509 ProLoop Redundant Power Supply, AC GE Fanuc
IC600PM512 ProLoop Power Supply, AC GE Fanuc
IC600PM541 CPU/DPU Power Supply, 24Vdc GE Fanuc
IC600PM542 High Capacity I/O Rack Power Supply, 24Vdc GE Fanuc
IC600PM543 Redundant Processor Unit Main Power Supply, 24Vdc GE Fanuc
IC600PM544 Redundant Processor Unit Auxiliary Power Supply, 24Vdc GE Fanuc
IC600PM546 CPU/DPU Power Supply, 125Vdc GE Fanuc
IC600PM548 High Capacity I/O Rack Power Supply, 125Vdc GE Fanuc
IC600PR500 ProLoop Rack, 1 Wide GE Fanuc
IC600PR501 ProLoop Rack, 2 Wide GE Fanuc
IC600PR502 ProLoop Rack, 3 Wide GE Fanuc
IC600PR503 ProLoop Rack, 4 Wide GE Fanuc
IC600PX500 ProLoop Auto Tune Controller GE Fanuc
IC600PX502 ProLoop Single Loop Controller GE Fanuc
IC600PX503 ProLoop 8 Loop Controller, 4-20 ma GE Fanuc
IC600PX504 ProLoop 8 Loop Controller, 0-10 VDC GE Fanuc
IC600RB750 RPU I/O Switch Module GE Fanuc
IC600RB751 RPU CPU Switch Module GE Fanuc
IC600RB753 RPU Processor Module GE Fanuc
IC600RM715 RPU CMOS Module GE Fanuc
IC600RP551 Redundant Processor Unit, 115-230Vac Power Supply GE Fanuc
IC600RP554 Redundant Processor Unit, 24Vdc Power Supply GE Fanuc
IC600RR551 RPU Rack With Power Supply, 115-230Vac GE Fanuc
IC600RR554 RPU Rack With Power Supply, 24Vdc GE Fanuc
IC600WA002 Series Six CPU-Logitrol I/O Adaptor GE Fanuc
IC600WD010 I/O Cable, 10 feet (3m) GE Fanuc
IC600WD025 I/O Cable, 25 feet (7.5m) GE Fanuc
IC600WD050 I/O Cable, 50 feet (15m) GE Fanuc
IC600WD100 I/O Cable, 100 feet (30m) GE Fanuc
IC600WD200 I/O Cable, 200 feet (60m) GE Fanuc
IC600WD300 I/O Cable, 300 feet (90m) GE Fanuc
IC600WD500 I/O Cable, 500 feet (150m) GE Fanuc
IC600WM006 Series Six CPU-Logitrol I/O Adaptor GE Fanuc
IC600YR550 13" I/O Rack with High Capacity P/S, 115-230Vac (8 Slots) GE Fanuc
IC600YR554 13" I/O Rack with High Capacity P/S, 24Vdc (8 Slots) GE Fanuc
IC600YR555 13" I/O Rack with High Capacity P/S, 125Vdc (8 Slots) GE Fanuc
IC600YR564 19" I/O Rack with High Capacity P/S, 24Vdc (11 Slots) GE Fanuc
IC600YR565 19" I/O Rack with High Capacity P/S, 125Vdc (11 Slots) GE Fanuc

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Sản phẩm liên quan