Online Support

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • skype Support - Mr Hiệu
   phone +84.963.020.086
   email hieupv@fastech.vn

PACSystems RX3i

5 stars - based on 1 reviews
 • Nhà sản xuất: GE FANUC
 • Mã sản phẩm: PACSystems RX3i
 • Tình trạng: Còn hàng
Còn hàng
 • Liên hệ

 • PACSystems RX3i dòng sản phẩm của GE Fanuc Hệ thống PLC
PART NO.( ORDRE NO.) DESCRIPTION MANUFACTURER
IC694ACC310 GE Fanuc, Filler Module GE Fanuc
IC694MDL660 GE Fanuc, Input Module, 32 Input, 7 mA, 0 to 30 V dc GE Fanuc
IC694MDL240 GE Fanuc, Input Module, 16 Input, 14.5 A, 0 to 132 V ac GE Fanuc
HE693RLY110 DC/AC Voltage Relay Output Module High Current (fused) GE Fanuc
IC694MDL754 GE Fanuc, Output Module, 32 Output, 0.75 A, 12 to 24 V dc GE Fanuc
IC694MDL940 GE Fanuc, I/O Module, Relay Output, 2 A, 24 V dc/120/240 V ac GE Fanuc
IC694MDL340 GE Fanuc, IC694 Series, Output Module, 16 Outputs, 120V ac GE Fanuc
IC695ALG616 GE Fanuc, Analog Input Module, 16 Input, 4 to 20 mA, 0 to 10 V dc GE Fanuc
IC695CHS012 GE Fanuc, Universal Backplane, 18.01 in GE Fanuc
HE693THM166 GE Fanuc, GE 90-30 Series, Thermocouple Input Module, 16 Input GE Fanuc
IC695ALG608 GE Fanuc, Analogue Input Module, 600 mA @ 3.3 V, 5 V/3.3 V GE Fanuc
IC695PSA140 GE Fanuc, Power Supply Module, 100 to 240 V ac, 30 W GE Fanuc
IC695PSD040 GE Fanuc, Power Supply Module, 18 to 30 V dc40 W GE Fanuc
HE693ADC420 GE Fanuc, Analogue Input Module, 4 Inputs GE Fanuc
IC695ALG704 GE Fanuc, Output Module, Analogue, Output 4 to 20 mA, 24 V dc, DIN Rail Mount GE Fanuc
IC695CHS016 GE Fanuc, Speed Controller, 24 V dc GE Fanuc
IC693ACC307 GE Fanuc, I/O Bus Terminator Plug for 90 - 30 Series PLC GE Fanuc
IC694ALG392 GE Fanuc, Output Module, 8 Output, 4 to 20 mA, 5 V dc GE Fanuc
IC694CHS392 GE Fanuc, Expansion Base Plate, 150 mA, 5 V dc, 17.44 x 5.59 x 5.12 in GE Fanuc
IC695ALG112 GE Fanuc, Isolated Analogue Module GE Fanuc
IC695PSA040 GE Fanuc, Power Supply Module, 85 to 264 V ac, 100 to 300 V dc 0 to 9 A @ 3.3 V dc, 0 to 6 A @ 5.1 V dc, 0 to 1.6 A @ 24 V dc 40 W GE Fanuc
IC695PSD140 GE Fanuc, Power Supply, 24 V dc, 24 V dc, 40 W GE Fanuc
HE693ADC415 GE Fanuc, Input Module, 4 Input, 4 to 20 mA, 700 V ac GE Fanuc
HE693DAC420 GE Fanuc Analogue Output Module, 150 mA @ 5 V dc GE Fanuc
IC690ACC901 GE Fanuc, GE Series, Mini Converter Kit, for PLC Control GE Fanuc
IC693ACC302 GE Fanuc, Battery Module, GE Series 90-30, 10 Years GE Fanuc
IC694ALG221 GE Fanuc, Analogue Input Module, 10 V dc, 6 in (L) x 6 in (W) GE Fanuc
IC694MDL350 GE Fanuc, IC694 Series, Output Module, 16 Outputs, 120/240V ac GE Fanuc
IC694MDL645 GE Fanuc, PAC DC Voltage Input Module, 0 to 30 V dc, 7 mA GE Fanuc
IC694PWR331 GE Fanuc, Power Supply Module GE Fanuc
IC695HSC304 GE Fanuc, PACSystems RX3i, High Speed Counter GE Fanuc
HE693ADC405 Isolated Analog Input Module, Voltage, 500 VAC, Isolation GE Fanuc
HE693ADC409 GE Fanuc, GE 90-30 Series, I/O Module, 4 Input, 4 Output, ±100 mV GE Fanuc
HE693ADC410 GE Fanuc, GE 90-30 Series, Input Module, 4 Input, ±10 V dc GE Fanuc
HE693ADC816 Analog Input Module, Voltage GE Fanuc
HE693DAC410 GE Fanuc, Analogue Module, 10 V dc, 4 (Channel) Output GE Fanuc
HE693RLY100 DC/AC Voltage Relay Output Module High Current GE Fanuc
HE693RTD600 GE Fanuc, RTD Input Compatible, 6 Input GE Fanuc
HE693RTD601 GE Fanuc, Input Module GE Fanuc
HE693RTD660 GE Fanuc, Temperature Input Module GE Fanuc
HE693RTD665 RTD Input Module, Isolated GE Fanuc
HE693RTD666 RTD Input Module, Isolated GE Fanuc
HE693STG883 Analog I/O Module, Strain Gage GE Fanuc
HE693STG884 GE Fanuc, GE 90-30 Series, I/O Module, 8 Input, 8 Output, ±100 mV GE Fanuc
HE693THM409 GE Fanuc, 90-30 Series, Thermocouple Input Module, Thermocouple GE Fanuc
HE693THM449 GE Fanuc, HE693 Series, Open Circuit Alarm for Digital Open Circuit Alarm GE Fanuc
HE693THM665 Analog I/O Thermocouple Input Module (Enhanced) GE Fanuc
HE693THM666 GE Fanuc, 90-30 Series, Thermocouple Input Module, Thermocouple GE Fanuc
HE693THM668 GE Fanuc, 90-30 Series, Thermocouple Input Module GE Fanuc
HE693THM809 GE Fanuc, GE 90-30 Series, Thermocouple Input Module, 8 Input GE Fanuc
HE693THM884 Analog I/O Thermocouple Input Module (Enhanced) GE Fanuc
HE693THM888 Analog I/O Thermocouple Input Module (Enhanced) GE Fanuc
HE693THM889 Analog I/O Thermocouple Input Module GE Fanuc
IC690ACC903 GE Fanuc, Port Isolator for 90 Series PLC GE Fanuc
IC690CDR002 User Manuals, InfoLink CD-ROM Documentation, single-user license GE Fanuc
IC693ACC311 Terminal Blocks, 20 terminals (qty 6) GE Fanuc
IC693APU305 GE Fanuc, 90-30 Series, I/O Processor Module, 5 V dc, 360 mA GE Fanuc
IC693MDL760 RX3i Solenoid Module GE Fanuc
IC693PWR332 Power Supply, 12 VDC GE Fanuc
IC694ACC300 PACSystems RX3i DC Voltage Input Simulator, 8/16 Points GE Fanuc
IC694ALG220 GE Fanuc, Input Module, 4 (Channel) GE Fanuc
IC694ALG222 GE Fanuc, Input Module, Analogue Input 24 V dc, DIN Rail Mount GE Fanuc
IC694ALG223 GE Fanuc, Analogue Input Module GE Fanuc
IC694ALG390 GE Fanuc, Output Module, 2 Output, 4 to 20 mA GE Fanuc
IC694ALG391 GE Fanuc, Analogue Output Module, Analogue Output GE Fanuc
IC694ALG442 GE Fanuc, Analogue Mixed Module GE Fanuc
IC694APU300 GE Fanuc, Counter Module, 250 mA, 10 to 30 V dc GE Fanuc
IC694CHS398 GE Fanuc, PLC Base Expansion Slot for PACSystems Programmable Controller, 5 kg GE Fanuc
IC694MDL230 PACSystems RX3i AC Voltage Input Module,120 VAC Isolated,8 Point Input GE Fanuc
IC694MDL231 PACSystems RX3i AC Voltage Input Module,240 VAC Isolated,8 Point Input GE Fanuc
IC694MDL241 GE Fanuc, Input Module, 1 Input, 24 V ac/dc GE Fanuc
IC694MDL250 GE Fanuc, Input Module, 16 Input, DIN Rail Mount, 0 to 132 V ac, Input Module GE Fanuc
IC694MDL260 GE Fanuc, Input Module, 32 Input, DIN Rail Mount, 0 to 132 V ac, Input Module GE Fanuc
IC694MDL310 PACSystems RX3i AC Voltage Output Module, 120 VAC, 0.5A, 12 Point Output GE Fanuc
IC694MDL330 PACSystems RX3i AC Voltage Output Module,120/240 VAC, 1A, 8 Point Output GE Fanuc
IC694MDL390 PACSystems RX3i AC Voltage Output Module,120/240 VAC, 2A, 5 Point Output GE Fanuc
IC694MDL632 PACSystems RX3i DC Voltage Input Module,125 VDC Pos/Neg Logic,8 Point Input GE Fanuc
IC694MDL634 PACSystems RX3i DC Voltage Input Module,24 VDC Pos/Neg Logic,8 Point Input GE Fanuc
IC694MDL646 GE Fanuc, Input Module, 16 Input, 24 V dc GE Fanuc
IC694MDL654 PACSystems RX3i DC Voltage Input Module,5/12 VDC (TTL) Pos/Neg Logic,32 Point Input GE Fanuc
IC694MDL655 GE Fanuc, Discrete Input Module, 0 to 30 V dc, 7 mA GE Fanuc
IC694MDL732 PACSystems RX3i DC Voltage Output Module,12/24 VDC, VDC Positive Logic 0.5A, 8 Point Output GE Fanuc
IC694MDL734 PACSystems RX3i DC Voltage Output Module,125 VDC Pos/Neg Logic,6 Point Input GE Fanuc
IC694MDL740 GE Fanuc, Discrete Output Module GE Fanuc
IC694MDL741 PACSystems RX3i DC Voltage Output Module,12/24 VDC Negative Logic0.5A, 16 Point Output GE Fanuc
IC694MDL742 GE Fanuc, Input Module, Discrete Output, 130 mA, 12/24 V dc GE Fanuc
IC694MDL752 GE Fanuc, Output Module, PACSystems RX3i, 1 Output, DIN Rail Mount, 5 V dc GE Fanuc
IC694MDL753 GE Fanuc, PAC DC Voltage Output Module GE Fanuc
IC694MDL916 GE Fanuc, Output Module, 16 Output, 4 A, 120 to 240 V ac GE Fanuc
IC694MDL930 GE Fanuc, Output Module, 8 Output, 4 A, 120 to 240 V ac GE Fanuc
IC694MDL931 RX3i AC/DC Voltage Output Module,Relay, N.C. and Form C,8A Isolated, 8 Point Output GE Fanuc
IC694PWR321 GE Fanuc, Power Supply Module GE Fanuc
IC694PWR330 GE Fanuc, Power Supply Module GE Fanuc
IC694TBB032 GE Fanuc Terminal Block 110 mA 24 V dc Use PACSystems RX3i Controller GE Fanuc
IC694TBB132 GE Fanuc, Terminal Block, 0.159 kg GE Fanuc
IC694TBS032 GE Fanuc, Terminal Block for IC695ALG600 Analogue I/O Module GE Fanuc
IC694TBS132 GE Fanuc, Terminal Block for RX3i Mid-Range Controller GE Fanuc
IC695ACC600 RX3i Cold Junction Compensation Kit (Contains 2 CJCs) for Universal Analog Input Module GE Fanuc
IC695ALG106 GE Fanuc, Analog module GE Fanuc
IC695ALG600 GE Fanuc, PAC Analogue Input Module GE Fanuc
IC695ALG600 MILLIVOLT PACSystems RX3i Analog Input. Configurable per channel for Current, Voltage, RTD, Thermocouple and Resistive. High Density (8 Channel) Requires High Density Terminal Block (IC694TBB032 or C694TBS032).Cold Junction Compensation are available for Thermocouple configurations (IC695ACC600 contains 2 JCs) GE Fanuc
IC695ALG600 RTD PACSystems RX3i Analog Input. Configurable per channel for Current, Voltage, RTD, Thermocouple and Resistive. High Density (8 Channel) Requires High Density Terminal Block (IC694TBB032 or IC694TBS032). Cold Junction Compensation are available for Thermocouple configurations (IC695ACC600 contains 2 CJCs) GE Fanuc
IC695ALG600 STRAIN GAGE PACSystems RX3i Analog Input. Configurableper channel for Current, Voltage, RTD, Thermocouple and Resistive. High Density(8 Channel) Requires High Density Terminal Block (IC694TBB032 or IC694TBS032). Cold Junction Compensation are available for Thermocouple configurations (IC695ACC600 contains 2 CJCs) GE Fanuc
IC695ALG626 GE Fanuc, Input Module, Analogue Input, 4 to 20 mA, 24 V dc, DIN Rail Mount GE Fanuc
IC695ALG628 GE Fanuc, Input Module, Analogue Input, 4 to 20 mA, 24 V dc, DIN Rail Mount GE Fanuc
IC695ALG708 GE Fanuc, Analogue Output Module, Analogue Output, 375 mA, 0 to 10 V dc GE Fanuc
IC695ALG728 PACSystems RX3i Analog Output with HART Communications, Current/Voltage, 8 Channel GE Fanuc
IC695ALG808 GE Fanuc, Output Module, Analogue, Output 4 to 20 mA, 24 V dc, DIN Rail Mount GE Fanuc
IC695CMU310 GE Fanuc, Redundancy CPU Module GE Fanuc
IC695CPU310 GE Fanuc CPU Module for RX3i Controllers 24 V dc GE Fanuc
IC695CPU320 GE Fanuc, CPU Module, 5 V dc GE Fanuc
IC695HSC308 PACSystems RX3i High Speed Counter GE Fanuc
IC698ACC701 GE Fanuc, Lithium GE Fanuc

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Sản phẩm liên quan