Online Support

  • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    • skype Support - Mr Hiệu
      phone +84.963.020.086
      email hieupv@fastech.vn

Sắp xếp:

Hiển thị:


PK2043-30ST_4.3"

PK2043-30ST_4.3"

Model Name PK2043-30ST LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*272 ..

Liên hệ

PK2070-30ST_7"

PK2070-30ST_7"

Model Name PK2070-30ST LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PK2100-30ST_10.1"

PK2100-30ST_10.1"

Model Name PK2100-30ST LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 1024*600 ..

Liên hệ

PK2043-31ST_4.3" (ETHERNET)

PK2043-31ST_4.3" (ETHERNET)

Model Name PK2043-31ST LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*272 ..

Liên hệ

PK2070-31ST_7" (ETHERNET)

PK2070-31ST_7" (ETHERNET)

Model Name PK2070-31ST LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PK2080-31ST_8" (ETHERNET)

PK2080-31ST_8" (ETHERNET)

Model Name PK2080-31ST LCD Display Size 8.0" diagonal Max. Resolution 800*600 ..

Liên hệ

PK2100-31ST_10.1" (ETHERNET)

PK2100-31ST_10.1" (ETHERNET)

Model Name PK2100-31ST LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 1024*600 ..

Liên hệ

PK2120-31ST_12.1" (ETHERNET)

PK2120-31ST_12.1" (ETHERNET)

Model Name PK2120-31ST LCD Display Size 12.1" diagonal Max. Resolution 800*600 ..

Liên hệ

PK2121-31ST_12.1" (ETHERNET)

PK2121-31ST_12.1" (ETHERNET)

Model Name PK2121-31ST LCD Display Size 12.1" diagonal Max. Resolution 1024*768 ..

Liên hệ

PK2150-31ST_15" (ETHERNET)

PK2150-31ST_15" (ETHERNET)

Model Name PK2150-31ST LCD Display Size 15.0" diagonal Max. Resolution 1024*768 ..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 10 trong 10 (1 Trang)