Online Support

  • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    • skype Support - Mr Hiệu
      phone +84.963.020.086
      email hieupv@fastech.vn

FASTECH là nhà phân phối sản phẩm HMI chính hãng Cermate/ Taiwan

Danh mục


Sắp xếp:

Hiển thị:


GX607-WST_7" (ETHERNET)

GX607-WST_7" (ETHERNET)

Model Name GX607-WST Sub Models 4 / 5 Display Size 7.0" diagonal Max. Resol..

Liên hệ

IT407(F)-22_7"

IT407(F)-22_7"

Specification Model IT407-22 (F) LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution ..

Liên hệ

PA2043-20ST-N1N1_4.3"

PA2043-20ST-N1N1_4.3"

Model Name PA2043-20ST-N1N1 LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*2..

Liên hệ

PA2043-20ST_4.3"

PA2043-20ST_4.3"

Model Name PA2043-20ST LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*272 ..

Liên hệ

PK2043-30ST_4.3"

PK2043-30ST_4.3"

Model Name PK2043-30ST LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*272 ..

Liên hệ

PT2043-41ST_4.3" (ETHERNET)

PT2043-41ST_4.3" (ETHERNET)

  Model Name PT2043-41ST LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*272..

Liên hệ

PX070-WST_7" (ETHERNET)

PX070-WST_7" (ETHERNET)

Model Name PX070-WST Sub Models 4 / 5 / 6 Display Size 7.0" diagonal Max. R..

Liên hệ

GX608-TST_8" (ETHERNET)

GX608-TST_8" (ETHERNET)

Model Name GX608-TST Sub Models 4 / 5 Display Size 8.0" diagonal Max. Resol..

Liên hệ

IT407(L)-22_7"

IT407(L)-22_7"

Specification Model IT407-22 (F) LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution ..

Liên hệ

PA2070-30ST_7"

PA2070-30ST_7"

Model Name PA2070-30ST LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PK2043-30ST-N1N1_4.3"

PK2043-30ST-N1N1_4.3"

Model Name PK2043-30ST-N1N1 LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*2..

Liên hệ

PK2070-30ST_7"

PK2070-30ST_7"

Model Name PK2070-30ST LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PT2070-51ST_7" (ETHERNET)

PT2070-51ST_7" (ETHERNET)

Model Name PT2070-51ST LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PX080-TST_8" (ETHERNET)

PX080-TST_8" (ETHERNET)

Model Name PX080-TST Sub Models 4 / 5 / 6 Display Size 8.0" diagonal Max. R..

Liên hệ

GX610-TST_10.4" (ETHERNET)

GX610-TST_10.4" (ETHERNET)

Model Name GX610-TST Sub Models 4 / 5 Display Size 10.4" diagonal Max. Reso..

Liên hệ

IT410-22_10.1"

IT410-22_10.1"

Specification Model IT410-22 LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 102..

Liên hệ

PA2100-30ST_10.1"

PA2100-30ST_10.1"

Model Name PA2100-30ST LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 1024*600 ..

Liên hệ

PK2043-31ST-N1N1_4.3" (ETHERNET)

PK2043-31ST-N1N1_4.3" (ETHERNET)

Model Name PK2043-31ST-N1N1 LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*2..

Liên hệ

PK2100-30ST_10.1"

PK2100-30ST_10.1"

Model Name PK2100-30ST LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 1024*600 ..

Liên hệ

PT2070-WST4B_7" (ETHERNET)

PT2070-WST4B_7" (ETHERNET)

Model Name PT2070-WST__-F8R1 Display Size 7" Inches Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PX104-TST_10.4" (ETHERNET)

PX104-TST_10.4" (ETHERNET)

Model Name PX104-TST Sub Models 4 / 5 / 6 Display Size 10.4" diagonal Max. ..

Liên hệ

GX612-XSD_12.1" (ETHERNET)

GX612-XSD_12.1" (ETHERNET)

Model Name GX612-XSD Sub Models 4 / 5 Display Size 12.1" diagonal Max. Reso..

Liên hệ

IT415-22_15"

IT415-22_15"

Specification Model IT415-22 LCD Display Size 15.0" diagonal Max. Resolution 102..

Liên hệ

PK2043-31ST_4.3" (ETHERNET)

PK2043-31ST_4.3" (ETHERNET)

Model Name PK2043-31ST LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*272 ..

Liên hệ

PT2043-41ST-N1N1_4.3" (ETHERNET)

PT2043-41ST-N1N1_4.3" (ETHERNET)

Model Name PT2043-41ST-N1N1 LCD Display Size 4.3" diagonal Max. Resolution 480*2..

Liên hệ

PT2080-51ST_8" (ETHERNET)

PT2080-51ST_8" (ETHERNET)

Model Name PT2080-51ST LCD Display Size 8.0" diagonal Max. Resolution 800*600 ..

Liên hệ

PX121-XSD_12.1" (ETHERNET)

PX121-XSD_12.1" (ETHERNET)

Model Name PX121-XSD Sub Models 4 / 5 / 6 Display Size 12.1" diagonal Max. ..

Liên hệ

GX615-XSD_15" (ETHERNET)

GX615-XSD_15" (ETHERNET)

Model Name GX615-XSD Sub Models 4 / 5 Display Size 15.0" diagonal Max. Reso..

Liên hệ

IT407(F)-24_7"

IT407(F)-24_7"

Specification Model IT407-24 (F) LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution ..

Liên hệ

PA2070-30ST-N1N1_7"

PA2070-30ST-N1N1_7"

Model Name PA2070-30ST-N1N1 LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*4..

Liên hệ

PK2070-31ST_7" (ETHERNET)

PK2070-31ST_7" (ETHERNET)

Model Name PK2070-31ST LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*480 ..

Liên hệ

PT2100-51ST_10.1" (ETHERNET)

PT2100-51ST_10.1" (ETHERNET)

Model Name PT2100-51ST LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 1024*600 ..

Liên hệ

PX150-XSD_15" (ETHERNET)

PX150-XSD_15" (ETHERNET)

Model Name PX150-XSD Sub Models 4 / 5 / 6 Display Size 15.0" diagonal Max. ..

Liên hệ

IT407(L)-24_7"

IT407(L)-24_7"

Specification Model IT407-24 (L) LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution ..

Liên hệ

PK2070-30ST-N1N1_7"

PK2070-30ST-N1N1_7"

Model Name PK2070-30ST-N1N1 LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*4..

Liên hệ

PK2080-31ST_8" (ETHERNET)

PK2080-31ST_8" (ETHERNET)

Model Name PK2080-31ST LCD Display Size 8.0" diagonal Max. Resolution 800*600 ..

Liên hệ

PT2104-51ST_10.4" (ETHERNET)

PT2104-51ST_10.4" (ETHERNET)

Model Name PT2104-51ST LCD Display Size 10.4" diagonal Max. Resolution 800*600 ..

Liên hệ

IT410-24_10.1"

IT410-24_10.1"

Specification Model IT410-24 LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 102..

Liên hệ

PK2100-31ST_10.1" (ETHERNET)

PK2100-31ST_10.1" (ETHERNET)

Model Name PK2100-31ST LCD Display Size 10.1" diagonal Max. Resolution 1024*600 ..

Liên hệ

PT2070-51ST-N1N1_7" (ETHERNET)

PT2070-51ST-N1N1_7" (ETHERNET)

Model Name PT2070-51ST-N1N1 LCD Display Size 7.0" diagonal Max. Resolution 800*4..

Liên hệ

PT2121-51S_12.1" (ETHERNET)

PT2121-51S_12.1" (ETHERNET)

Model Name PT2121-51ST LCD Display Size 12.1" diagonal Max. Resolution 1024*768 ..

Liên hệ

IT415-24_15"

IT415-24_15"

Specification Model IT415-24 LCD Display Size 15.0" diagonal Max. Resolution 102..

Liên hệ

PK2120-31ST_12.1" (ETHERNET)

PK2120-31ST_12.1" (ETHERNET)

Model Name PK2120-31ST LCD Display Size 12.1" diagonal Max. Resolution 800*600 ..

Liên hệ

PT2150-51ST_15" (ETHERNET)

PT2150-51ST_15" (ETHERNET)

Model Name PT2150-51ST LCD Display Size 15.0" diagonal Max. Resolution 1024*768 ..

Liên hệ

PK2121-31ST_12.1" (ETHERNET)

PK2121-31ST_12.1" (ETHERNET)

Model Name PK2121-31ST LCD Display Size 12.1" diagonal Max. Resolution 1024*768 ..

Liên hệ

PK2150-31ST_15" (ETHERNET)

PK2150-31ST_15" (ETHERNET)

Model Name PK2150-31ST LCD Display Size 15.0" diagonal Max. Resolution 1024*768 ..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 46 trong 46 (1 Trang)