Online Support

 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • skype Support - Mr Hiệu
   phone +84.963.020.086
   email hieupv@fastech.vn

Camera Basler ace Series

5 stars - based on 3 reviews
 • Nhà sản xuất: BASLER
 • Mã sản phẩm: Camera Basler ace Series
 • Tình trạng: Còn hàng
Còn hàng
 • Liên hệ

 • Những ưu điểm của dòng Basler ace bao gồm:

  • Hơn 130 kiểu máy có độ phân giải từ VGA đến 20 MP và tốc độ khung hình lên đến 751 khung hình / giây
   Danh mục cảm biến rộng: các biến thể CCD, CMOS và NIR
  • Giao diện: USB 3.0, GigE và Liên kết máy ảnh
  • Các giải pháp cáp đơn: Gigabit Ethernet với PoE, Camera Link với PoCL, USB 3.0
  • I / O linh hoạt với độ trễ và thời gian chập chờn tối thiểu để có độ chính xác cao nhất trong các ứng dụng của bạn
  • Các tính năng phần sụn mở rộng
  • Tỷ lệ giá / hiệu suất vượt trội
  • Độ ổn định và tính linh hoạt cao nhất nhờ các tiêu chuẩn USB3 Vision, GigE Vision và Camera Link
  • Tích hợp dễ dàng nhờ Bộ phần mềm máy ảnh pylon từ BaslerCác dòng sản phẩm  - ACE Classic, ACE U và ACE L

Các dòng model ACE Classic

Các mô hình ace đầu tiên đánh dấu một bước đột phá về kích thước 29 mm x 29 mm quen thuộc với thế giới tương tự. Đến nay, định dạng “khối đường” này đã được khẳng định chắc chắn và có thể được tìm thấy trong tất cả các mẫu ace Classic và ace U.

Sơ lược về những điểm nổi bật của ace Classic:

 • Danh mục cảm biến toàn diện bao gồm cảm biến CMOS từ ams, e2V và ON Semiconductor (dòng MT) cũng như cảm biến CCD của Sony
 • Lựa chọn giao diện rộng: GigE, USB 3.0, CameraLink
 • Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Camera Model Resolution (HxV) Frame Rate Mono/Color Interface
acA640-90gc 658 px x 492 px 90 fps Color GigE
acA640-90uc 658 px x 492 px 90 fps Color USB 3.0
acA640-90gc (CS-Mount) 658 px x 492 px 90 fps Color GigE
acA640-90uc (CS-Mount) 658 px x 492 px 90 fps Color USB 3.0
acA640-120gc 658 px x 492 px 120 fps Color GigE
acA640-120uc 658 px x 492 px 120 fps Color USB 3.0
acA640-120gc (CS-Mount) 658 px x 492 px 120 fps Color GigE
acA640-120uc (CS-Mount) 658 px x 492 px 120 fps Color USB 3.0
acA640-90gm 659 px x 494 px 90 fps Mono GigE
acA640-90um 659 px x 494 px 90 fps Mono USB 3.0
acA640-90gm (CS-Mount) 659 px x 494 px 90 fps Mono GigE
acA1280-60gc 1280 px x 1024 px 60 fps Color GigE
acA1300-60gc 1280 px x 1024 px 60 fps Color GigE
acA1300-60gmNIR 1280 px x 1024 px 60 fps Mono GigE
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) 1280 px x 1024 px 60 fps Mono GigE
acA1300-60gc (CS-Mount) 1280 px x 1024 px 60 fps Color GigE
acA1280-60gm 1282 px x 1026 px 60 fps Mono GigE
acA1300-60gm 1282 px x 1026 px 60 fps Mono GigE
acA1300-60gm (CS-Mount) 1282 px x 1026 px 60 fps Mono GigE
acA1300-22gc (CS-Mount) 1294 px x 964 px 22 fps Color GigE
acA1300-30gc 1294 px x 964 px 30 fps Color GigE
acA1300-30uc 1294 px x 964 px 30 fps Color USB 3.0
acA1300-30gc (CS-Mount) 1294 px x 964 px 30 fps Color GigE
acA1300-22gm (CS-Mount) 1296 px x 966 px 22 fps Mono GigE
acA1300-30gm 1296 px x 966 px 30 fps Mono GigE
acA1300-30um 1296 px x 966 px 30 fps Mono USB 3.0
acA1300-30gm (CS-Mount) 1296 px x 966 px 30 fps Mono GigE
acA1600-60gc 1600 px x 1200 px 60 fps Color GigE
acA1600-60gc (CS-Mount) 1600 px x 1200 px 60 fps Color GigE
acA1600-60gm 1602 px x 1202 px 60 fps Mono GigE
acA1600-20gc 1624 px x 1234 px 20 fps Color GigE
acA1600-20uc 1626 px x 1234 px 20 fps Color USB 3.0
acA1600-20gm 1626 px x 1236 px 20 fps Mono GigE
acA1600-20um 1626 px x 1236 px 20 fps Mono USB 3.0
acA1600-20gm (CS-Mount) 1626 px x 1236 px 20 fps Mono GigE
acA1600-20um (CS-Mount) 1626 px x 1236 px 20 fps Mono USB 3.0
acA1920-25gc 1920 px x 1080 px 25 fps Color GigE
acA1920-25gm 1920 px x 1080 px 25 fps Mono GigE
acA1920-25gc (CS-Mount) 1920 px x 1080 px 25 fps Color GigE
acA1920-25uc 1920 px x 1080 px 26 fps Color USB 3.0
acA1920-25um 1920 px x 1080 px 26 fps Mono USB 3.0
acA2000-165uc 2040 px x 1086 px 165 fps Color USB 3.0
acA2040-90uc 2040 px x 2046 px 90 fps Color USB 3.0
acA2000-50gc 2046 px x 1086 px 50 fps Color GigE
acA2000-50gc (CS-Mount) 2046 px x 1086 px 50 fps Color GigE
acA2000-340kc 2046 px x 1086 px 340 fps Color Camera Link
acA2040-25gc 2046 px x 2046 px 25 fps Color GigE
acA2040-180kc 2046 px x 2046 px 180 fps Color Camera Link
acA2000-50gm 2048 px x 1088 px 50 fps Mono GigE
acA2000-50gmNIR 2048 px x 1088 px 50 fps Mono GigE
acA2000-165um 2048 px x 1088 px 165 fps Mono USB 3.0
acA2000-165umNIR 2048 px x 1088 px 165 fps Mono USB 3.0
acA2000-340km 2048 px x 1088 px 340 fps Mono Camera Link
acA2000-340kmNIR 2048 px x 1088 px 340 fps Mono Camera Link
acA2040-25gm 2048 px x 2048 px 25 fps Mono GigE
acA2040-25gmNIR 2048 px x 2048 px 25 fps Mono GigE
acA2040-90um 2048 px x 2048 px 90 fps Mono USB 3.0
acA2040-90umNIR 2048 px x 2048 px 90 fps Mono USB 3.0
acA2040-180km 2048 px x 2048 px 180 fps Mono Camera Link
acA2040-180kmNIR 2048 px x 2048 px 180 fps Mono Camera Link
acA2500-14gc 2590 px x 1942 px 14 fps Color GigE
acA2500-14uc 2590 px x 1942 px 14 fps Color USB 3.0
acA2500-14gc (CS-Mount) 2590 px x 1942 px 14 fps Color GigE
acA2500-14uc (CS-Mount) 2590 px x 1942 px 14 fps Color USB 3.0
acA2500-14gm 2592 px x 1944 px 14 fps Mono GigE
acA2500-14um 2592 px x 1944 px 14 fps Mono USB 3.0
acA2500-14gm (CS-Mount) 2592 px x 1944 px 14 fps Mono GigE
acA2500-14um (CS-Mount) 2592 px x 1944 px 14 fps Mono USB 3.0
acA3800-10gc 3840 px x 2748 px 10 fps Color GigE
acA3800-10gm 3840 px x 2748 px 10 fps Mono GigE
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 14 fps Color USB 3.0
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 14 fps Mono USB 3.0
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 7 fps Color GigE
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 10 fps Color USB 3.0

Các dòng model ACE U

Với việc giới thiệu Bộ tính năng PGI độc đáo từ Basler và với các cảm biến CMOS mới, dòng ace đã thực hiện bước tiến hóa tiếp theo trong các lĩnh vực tính năng phần sụn và công nghệ cảm biến. Với sự khác biệt kỹ thuật này, "át chủ bài mới" đã được sinh ra. Các mô hình này tạo thành dòng sản phẩm ace U và ace L.

Điểm nổi bật của ace U:

 • Có công nghệ cảm biến CMOS mới nhất:
 • Sony Pregius: IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287
 • Sony STARVIS: IMX178, IMX226
 • Sony Exmor R: IMX183
 • TRÊN chất bán dẫn: PYTHON 300, PYTHON 500, PYTHON 1300, PYTHON 2000, PYTHON 5000
 • Bao gồm các tính năng gia tăng giá trị cao (ví dụ: PGI)
 • Tốc độ nhanh lên đến 751 khung hình / giây
 • Tương thích với GigE Vision 2.0 và USB3 Vision
Camera Model Resolution (HxV) Frame Rate Mono/Color Interface
acA640-300gm 640 px x 480 px 340 fps Mono GigE
acA640-300gc 640 px x 480 px 376 fps Color GigE
acA640-750uc 640 px x 480 px 751 fps Color USB 3.0
acA640-750um 640 px x 480 px 751 fps Mono USB 3.0
acA640-121gm 659 px x 494 px 134 fps Mono GigE
acA720-290gm 720 px x 540 px 291 fps Mono GigE
acA720-290gc 720 px x 540 px 291 fps Color GigE
acA720-520uc 720 px x 540 px 525 fps Color USB 3.0
acA720-520um 720 px x 540 px 525 fps Mono USB 3.0
acA800-200gc 800 px x 600 px 240 fps Color GigE
acA800-200gm 800 px x 600 px 240 fps Mono GigE
acA800-510uc 800 px x 600 px 511 fps Color USB 3.0
acA800-510um 800 px x 600 px 511 fps Mono USB 3.0
acA1300-75gc 1280 px x 1024 px 88 fps Color GigE
acA1300-75gm 1280 px x 1024 px 88 fps Mono GigE
acA1300-200uc 1280 px x 1024 px 203 fps Color USB 3.0
acA1300-200um 1280 px x 1024 px 203 fps Mono USB 3.0
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 73 fps Color GigE
acA1440-220uc 1440 px x 1080 px 227 fps Color USB 3.0
acA1440-220um 1440 px x 1080 px 227 fps Mono USB 3.0
acA1920-40uc 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0
acA1920-40um 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0
acA1920-40gc 1920 px x 1200 px 42 fps Color GigE
acA1920-40gm 1920 px x 1200 px 42 fps Mono GigE
acA1920-48gc 1920 px x 1200 px 50 fps Color GigE
acA1920-48gm 1920 px x 1200 px 50 fps Mono GigE
acA1920-50gc 1920 px x 1200 px 50 fps Color GigE
acA1920-50gm 1920 px x 1200 px 50 fps Mono GigE
acA1920-150uc 1920 px x 1200 px 150 fps Color USB 3.0
acA1920-150um 1920 px x 1200 px 150 fps Mono USB 3.0
acA1920-155uc 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0
acA1920-155um 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0
acA2040-35gc 2048 px x 1536 px 36 fps Color GigE
acA2040-35gm 2048 px x 1536 px 36 fps Mono GigE
acA2040-55uc 2048 px x 1536 px 55 fps Color USB 3.0
acA2040-55um 2048 px x 1536 px 55 fps Mono USB 3.0
acA2040-120uc 2048 px x 1536 px 120 fps Color USB 3.0
acA2040-120um 2048 px x 1536 px 120 fps Mono USB 3.0
acA2440-20gc 2448 px x 2048 px 23 fps Color GigE
acA2440-20gm 2448 px x 2048 px 23 fps Mono GigE
acA2440-35uc 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0
acA2440-35um 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0
acA2440-75uc 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0
acA2440-75um 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0
acA2500-20gc 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE
acA2500-20gm 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE
acA2500-60uc 2590 px x 2048 px 60 fps Color USB 3.0
acA2500-60um 2590 px x 2048 px 60 fps Mono USB 3.0
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 16 fps Mono GigE
acA3088-16gc 3088 px x 2064 px 16 fps Color GigE
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0
acA3088-57uc 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0
acA4024-8gm 4024 px x 3036 px 8 fps Mono GigE
acA4024-8gc 4024 px x 3036 px 8 fps Color GigE
acA4024-29um 4024 px x 3036 px 31 fps Mono USB 3.0
acA4024-29uc 4024 px x 3036 px 31 fps Color USB 3.0
acA5472-5gm 5472 px x 3648 px 5 fps Mono GigE
acA5472-5gc 5472 px x 3648 px 5 fps Color GigE
acA5472-17um 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0
acA5472-17uc 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0

Các dòng model ACE L

Ace L kiếm được lợi nhuận từ các bước tiến hóa tương tự trong các tính năng phần sụn như ace U. Hơn nữa, nó có khả năng mang các cảm biến Sony Pregius CMOS 9 và 12 MP có độ phân giải cao với các định dạng quang học trên 1 ". Để chứa các cảm biến lớn hơn này, máy ảnh Vỏ ngoài lớn hơn một chút so với các mẫu ace khác và có kích thước 40 mm x 30 mm.

Sơ lược về những điểm nổi bật của ace L:

 • Cảm biến Sony Pregius CMOS 9 và 12 MP lớn lên đến 1.1 ”: IMX253, IMX255, IMX267, IMX304
 • Chất lượng hình ảnh rực rỡ với tốc độ lên đến 40 khung hình / giây
 • Bao gồm các tính năng gia tăng giá trị cao (ví dụ: PGI)
 • Tương thích với GigE Vision 2.0 và USB3 Vision
Camera Model Resolution (HxV) Frame Rate Mono/Color Interface
acA4096-11gm 4096 px x 2160 px 12 fps Mono GigE
acA4096-11gc 4096 px x 2160 px 12 fps Color GigE
acA4096-30um 4096 px x 2168 px 32 fps Mono USB 3.0
acA4096-30uc 4096 px x 2168 px 32 fps Color USB 3.0
acA4096-40um 4096 px x 2168 px 42 fps Mono USB 3.0
acA4096-40uc 4096 px x 2168 px 42 fps Color USB 3.0
acA4112-8gm 4096 px x 3000 px 8 fps Mono GigE
acA4112-8gc 4096 px x 3000 px 8 fps Color GigE
acA4112-20um 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0
acA4112-20uc 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0
acA4112-30um 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0
acA4112-30uc 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0

Tag: Basler, Camera Basler ace Series

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Sản phẩm liên quan