BASLER

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:


Basler blaze-101

Basler blaze-101

Description Basler Blaze – Time-Of-Flight (ToF) Camera Universally usable time-of-flight camera ..

Liên hệ

Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm - Lens

Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 4.0 mm, F-stop settings from F1.8 - F22 an..

Liên hệ

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm - Lens

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 6.0 mm, F-stop settings from F1.8 - F22 an..

Liên hệ

Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm - Lens

Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm - Lens

  Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 8.0 mm, F-stop settings from F1.8 - F22..

Liên hệ

Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm - Lens

Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 12.0 mm, F-stop settings from F1.8 - F22 a..

Liên hệ

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm - Lens

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 16.0 mm, F-stop settings from F2.0 - F22 a..

Liên hệ

Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm - Lens

Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 25.0 mm, F-stop settings from F2.2 - F22 a..

Liên hệ

Basler Lens C23-0824-5M-P

Basler Lens C23-0824-5M-P

Basler Premium Lens with C-mount, a maximum image circle of 2/3", a fixed focal length of 8.0 mm, F-..

Liên hệ

Basler Lens C23-1224-5M-P

Basler Lens C23-1224-5M-P

  Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 12.0 mm, F-stop settings from F2.4 - F1..

Liên hệ

Basler Lens C23-1620-5M-P f16mm - Lens

Basler Lens C23-1620-5M-P f16mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 16.0 mm, F-stop settings from F2.0 - F16 a..

Liên hệ

Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm - Lens

Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 25.0 mm, F-stop settings from F1.8 - F16 a..

Liên hệ

Basler Lens C23-3520-5M-P f35mm - Lens

Basler Lens C23-3520-5M-P f35mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 35.0 mm, F-stop settings from F2.0 - F..

Liên hệ

Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm - Lens

Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm - Lens

Basler Premium Lens with C-mount, a fixed focal length of 50.0 mm, F-stop settings from F2.8 - F16 a..

Liên hệ

Basler MED ace Camera Series

Basler MED ace Camera Series

Basler MED ace Camera Series Dòng máy ảnh Basler MED ace là dòng sản phẩm đầu tiên của chúng tôi đư..

Liên hệ

Blackfly S USB3

Blackfly S USB3

Các ứng dụng: Giám sát hành vi của người lái xe Ghi nhận / Số người đếm Đọc biển số xe Kiểm so..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 15 trong 23 (2 Trang)