Thanks you for visit website

ELECTRICAL BOARD MANUAFACTURE

Control panel

Control panel

Là các loại tủ dùng để điều khiển hệ thống máy móc dây truyền trong nhà máy, trong hệ thống nhà thông minh, hệ thống xử lý nước thải, chất thải và lọc bụi.. Tủ được thiết kế tùy theo yêu cầu của khách hàng. Đặc điểm kỹ thuật: –  Điện áp làm việc: 380/220 […]

Lighting panel (LP)

Lighting panel (LP)

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Medium Voltage Switchgear

Medium Voltage Switchgear

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Distributor board

Distributor board

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Automatic Transfer Switch (ATS)

Automatic Transfer Switch (ATS)

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Capacitor bank panel

Capacitor bank panel

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.