Thanks you for visit website

TÍCH HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

Automatic Guided Vehicle (AGV)

Automatic Guided Vehicle (AGV)

AGV là 1 loại xe tự động chạy bám theo vạch trên sàn. Thường được sử dụng trong các nhà máy để vận chuyển và cấp hàng cho khu vực sản xuất hoặc nhà kho. AGV có thể hoặt động độc lập hoặc kết hợp cùng với các hệ thống băng tải, hệ thống quản […]

GSM scada

GSM scada

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT QUA GSM/ 3G Fastech cung cấp giải pháp điều khiển, hiển thị và truy cập từ xa (SCADA) thông qua hệ thống GSM. Hệ thống được thiết kế để gửi các cảnh báo, thông số hoạt động trực tiếp vào máy tính trung tâm, website, hay  điện thoại của […]

Giám sát và điều khiển hệ thống sơn Ô tô

Giám sát và điều khiển hệ thống sơn Ô tô

Fearture: – PLC: Omron -CJ1H – Software: C#, and SQL Database Application: – Suppervise & Control Painting process in Automotive Assemply Line

Hệ thống SCADA  2

Hệ thống SCADA 2

Feature: – PLC: S7-300 SIEMEN -Software: WINCC Application: – Milling System

Hệ thống điều khiển nghiền SCADA

Hệ thống điều khiển nghiền SCADA

Features: – PLC: Contrologix L60- Rockwell – Software: Factory Talk Application: – Milling System in Beer Factory

Máy kiểm tra tốc độ quay

Máy kiểm tra tốc độ quay

FOR QL WRENCH SKILL MD-SRT-220V Fearture: – Easy use and convenient -  Use PLC with hight speed counter -  Voltage input voltage: 220V AC – Maximum speed: 300 Deg/ Sec Application For QL Wrench skill in assemply factory