Thanks you for visit website

Dự án

- Hệ thống quản lý sản xuất xưởng lắp ráp Toyota – 2013

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Chức năng hệ thống quản lý sản xuất (Andon): Quản lý quá trình sản xuất, lưu dữ liệu quá trình sản xuất, xuất báo cáo hàng ngày, hàng tháng, kết nối với hệ thống server nhà máy – Thiết bị sử dụng trong hệ thống Andon: Omron, Missubishi, Idec – […]

- Hệ thống điều khiển giám sát quá trình sơn nhà máy Toyota (Andon)- 2012

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Chức năng hệ thống (Andon): Hệ thống điều khiển điện áp phòng sơn, giám sát quá trình sơn, kiểm soát hệ thống conveyor, lưu giữ liệu quá trình sơn – Thiết bị: Omron, IDEC, Misubishi – PLC: OMRON – Tiêu chuẩn: Toyota Standard – Năm sản xuất: 2012

- Hệ thống xử lý nước thải nhà máy NITTOKU – 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện, Tôn 2mm – Thiết bị: Misubishi, IDEC, Omron, Patlite – PLC, HMI: Misubish – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015

- Hệ thống điều khiển trạm xử lý nước thải PEPSICO – 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện, Tôn 2mm – Thiết bị: Misubishi, IDEC, Omron, Patlite – PLC, HMI: Misubish – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015

- Dự án tủ cung cấp điện NEW SKYS- 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Tủ điện phân phối tòa nhà – Thiết bị: ABB, IDEC – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015

- Dự án tủ điện phân phối FLC- 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Tủ điện phân phối tòa nhà – Thiết bị: ABB, IDEC – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015:

- Dự án tủ điều khiển nhà máy bơm Hải Dương- 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Tủ điều khiển hệ thống bơm – Thiết bị: LS, IDEC, FUJI – PLC: Misubishi – Năm sản xuất: 2015:

- Hệ thống xử lý nước thải nhà máy AEON – 2015

THÔNG TIN SẢN DỰ ÁN: – Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện, Tôn 2mm – Thiết bị: Misubishi, IDEC, Omron, Patlite, FUJI – PLC, HMI: Misubish – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015          

- Hệ thống tủ điều khiển nhà máy HOYA – 2015

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện, Tôn 2mm – Thiết bị: Misubishi, IDEC, Omron, Patlite, FUJI – PLC, HMI: Misubish – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015

- Hệ thống xử lý nước thải nhà máy BAYON – 2015

Đặc điểm: – Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện, Tôn 2mm – Thiết bị: Misubishi, IDEC, Omron, Patlite, FUJI – PLC, HMI: Misubish – Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 61641, IEC 60529/ IP 43 – IP 55 – Năm sản xuất: 2015